Dorota Łukasik

Dyrektor Biura Architektury IT
PKP Energetyka
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Ekspertka w wytwarzaniu, wdrożeniach oraz utrzymaniu aplikacji (cały cykl życia aplikacji).
Menadżerka z doświadczeniem kierowania zarówno zespołami kilkuosobowymi jak i rozbudowanymi strukturami organizacyjnymi.
Pracowała po stronie dostawcy i zamawiającego (reprezentując zarówno IT jak i Biznes).
Uczestniczyła także w projektach transformacji IT i Biznesu.
Od stycznia 2017 r. kieruje Biurem Architektury IT w PKP Energetyka SA. W tej firmie zbudowała zespół architektów, z którym opracowała wizję architektury oraz wdrożyła politykę zarządzania architekturą aplikacji i integracji. Architekci z jej zespołu wspierają i nadzorują architektonicznie projekty wdrożeń aplikacji, integracji i automatyzacji realizowane w ramach cyfrowej transformacji spółek Grupy Kapitałowej PKP Energetyka.