Rejestracja

Koszt udziału w konferencji

Koszt uczestnictwa w konferencji HiperAutomatyzacja'2020 vol. II wynosi 0 zł (z wyłączeniem pracowników firm IT/doradczych/edukacyjnych). 

Jeżeli jesteście Państwo z branży IT / doradczej / edukacyjnej i chcecie uczestniczyć w tym wydarzeniu - oczywiście istnieje taka możliwość. Wiąże się to z wniesieniem opłaty w wysokości 980 zł netto od uczestnika (w celu ustalenia szczegółów udziału - zapraszam do kontaktu).

Dodatkowe korzyści z udziału w konferencji

Dla zarejestrowanych użytkowników konferencji dostępne będą nieodpłatnie (przez co najmniej 4 tygodnie) nagrania z tego wydarzenia i udostępnione przez prelegentów materiały. Dodatkowo uczestnicy konferencji będą mieli dostęp do nagrań i materiałów z pierwszej edycji wydarzenia (14 case study).  

Rejestracja udziału w konferencji

Konferencja jest częścią projektu badawczego dotyczącego strategicznych i organizacyjnych aspektów robotyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach działających w Polsce.

W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić ankietę badawczą, która jest skierowana do przedstawicieli kadry zarządzającej firmą lub osób odpowiedzialnych za robotyzację procesów biznesowych.

Ankieta jest przeznaczona do firm z następujących branż: Bankowość / ubezpieczenia, finanse, BPO/SSC, E-commerce, Handel, Ochrona zdrowia (w tym farmacja), Przemysł / Produkcja, Telekomunikacja, Utilites (w tym energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo), Media, rozrywka, reklama.

Ankieta znajduje się pod tym linkiem - kliknij.

Proszę o wypełnienia ankiety nie później niż do 21.11.2020 (przysłanie ankiety po tym terminie może skutkować dostępem jedynie do nagrań z konferencji)

Rejestracja na konferencję została zakończona!

Po wypełnieniu ankiety w ciągu 3 dni roboczych otrzymacie Państwo potwierdzenie rejestracji, a na 1 dzień przed konferencją nieodpłatnie spersonalizowane wejściówki. Z każdej firmy - na podstawie wypełnienia jednej ankiety - może uczestniczyć w konferencji do 5 osób (maile służbowe na które przesłane zostaną potwierdzenie rejestracji i spersonalizowane wejściówki należy podać w czwartym bloku ankiety). Zastrzegamy sobie, że w przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych niejasności lub niespójności w wypełnionej przez Państwa ankiecie skontaktujemy się z Państwem mailowo przed potwierdzeniem rejestracji (potwierdzenie rejestracji nastąpi po uzyskaniu od Państwa wyjaśnień).

Prawidłowe – od strony merytorycznej - wypełnienie ankiety (przez menadżera zajmującego się robotyzacją procesów w firmie) jest warunkiem rejestracji na konferencję.

Badanie ma charakter anonimowy (w ankiecie nie trzeba podawać nazwy firmy, w której Pani/Pan pracuje). Uzyskane odpowiedzi zostaną wykorzystane jedynie do przeprowadzania analiz statystycznych na danych zagregowanych, które zostaną wykorzystane w artykule naukowym oraz monografii opisującej procesy robotyzacji w polskich przedsiębiorstwach.

Odwołanie i przełożenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia na inny termin konferencji HiperAutomatyzacja'2020 vol II. w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.