Krzysztof Sitarski

Lead Data Analyst
Philip Morris International
Kraków

Wystąpienia:

Poinformuj o wystąpieniu:

Absolwent Uniwerytetu Ekonomicznego w Krakowie. 9 lat doświadczenia w ramach organizacji w różnych działach i procesach biznesowych: zakupy materiałowe, logistyka, finanse, planowanie dostaw. Następnie położenie większego nacisku na obszar IT, udział we wdrożeniach projektów systemowych i wsparciu w ramach nadzoru systemowego nad procesami finansowymi w systemie SAP ERP. Ostatnie dwa lata to wykorzystanie dotychczasowej wiedzy o procesach w organizacji i implementacja narzędzia do process miningu oraz jego rozwój, promocja i wsparcie. Obecnie przewodzi wewnętrznemu COE (Center of Excellence) dla Process Mining.