Michał Senwicki

Michał Senwicki

Kierownik Wydziału Optymalizacji Narzędzi
Energa Obrót
Gdańsk
Poinformuj o wystąpieniu:

Ponad 6 lat doświadczenia w doskonaleniu i wdrażaniu rozwiązań stosowanych w Contact Center.
Pełni rolę Architekta Biznesowego i odpowiada za wprowadzanie architektury korporacyjnej opartej o model zarządzania procesowego.
Razem z zespołem wdraża także nowe inicjatywy w ramach RPA. Jego celem jest ciągłe dążenie do udoskonalania procesów związanych z implementacją automatyzacji procesów biznesowych w celu zwiększenia efektywności operacyjnej.