Stanisław Szczurek

Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu
AXA
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Od kilkunastu lat związany z sektorem finansowym, przede wszystkim w AXA w Polsce i w Szwajcarii. Przeszedł przez wiele obszarów działania firmy ubezpieczeniowej – od funkcji prawnej, przez strategię do zarządzania produktami. Prowadził strategiczne projekty i programy, m.in. odpowiadał za przeprowadzanie fuzji i integracji dwóch firm ubezpieczeniowych. Obecnie odpowiada za rozwój biznesu i wdrażanie innowacji w Grupie AXA w Polsce